Dự án đường số 5

Dự án đường số 5

Ngày đăng: 02-01-2018

816 lượt xem

Thống Kê Dự án Đường số 5 - Campuchia

Dự thảo số lượng (P.1- 77)

No1. General Specification  

Đặc điểm kỹ thuật chung

No2. Earthwworks and Alled Activities.  

Các hoạt động của Công việc và Công trình

No3. Sub-base and Base course   

Cơ sở phụ và cơ sở khóa học

No4. Bituminous Works  

Công trình Bituminous

No5. Structures  

Cấu trúc

No6.. Drainage and Protection Works

 Các công trình thoát nước và bảo vệ

No7. Ancillary Works

Các công trình phụ trợ

No9. Miscellaneous

Khác

No10. Day work (Provisional Sum)

Ngày làm việc (Tổng tiền tạm)

Schedule of adjustment data  (P.78-80)

Lịch trình dữ liệu điều chỉnh   

Construction Schedule  Lịch xây dựng   (P.81-83)

Acknowledgement of compliance with guidline for Procurement under Japananese ODA loans  (P.84-86)

Thừa nhận tuân thủ các hướng dẫn về Mua sắm theo khoản vay ODA của Nhật Bản

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha