Tư vấn mạng lưới nông nghiệp xanh

Mạng lưới Thương mại, Dịch vụ, Tiêu dùng xanh

Mạng lưới Thương mại, Dịch vụ, Tiêu dùng xanh

  • Các xu hướng du lịch 2020

    25-03-2020 // 377 lượt xem

    Năm 2020 cũng là năm bắt đầu thập kỷ mới, ngành du lịch sẽ trải qua nhiều thay đổi vì nhận thức của đại chúng về biến đổi khí hậu đã tốt hơn. Những diễn biến thời sự quốc tế như Brexit hay tình trạng quá tải du khách cũng sẽ ảnh hưởng đến bức tranh toàn cảnh của ngành du lịch trong thời gian tới.

    Chi tiết →