Chương trình Trải nghiệm làm nông dân, công nhân + chơi trò chơi rèn luyện kỹ năng vận động, nhanh nhẹn, chính xác và các trò chơi dân gian + học kỹ năng sống của các cháu trường Tiểu học Bắc Hà tại Edufarm Tượng Sơn